درباره درگاه خدمات دفاتر پیشخوان درباره درگاه خدمات دفاتر پیشخوان

شرکت فناوری اطلاعات مکارم شرق ایرانیان با شناسه حقوقی 14001913212 و شماره ثبت 8863 در تاریخ 02/25/ 1387 تاسیس و در 03/13/ 1399 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز تامین کنندگی خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شماره 100/12356 را اخذ نموده است.

به استناد مجوز دریافتی از سازمان مذکور امور مربوط به بازاریابی، انعقاد قرارداد با دستگاههای ارائه کننده خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی جهت تولید و توسعه و تامین سامانه و زیرساخت خدمات الکترونیکی در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، آموزش کاربران دفاتر ایجاد مرکز تماس پشتیبانی و نگهداری و توسعه خدمات، توسط این شرکت انجام می پذیرد.

موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه عبارت است:

مشاوره، مدیریت و نظارت بر طرح های فناوری اطلاعات(IT) اجرای طرح های نرم افزاری و سخت افزاری فناوری و شبکه های ارتباطی و مخابراتی، فعالیت در زمینه سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سیستم های سنجش از راه دور، سرمایه گذاری در طرح های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید نرم افزار، صادرات و واردات تجهیزات رایانه ای، اجرای طرح های رایانه ای در زمینه حمل و نقل، آموزش و سیستم های هوشمند.

شرکت دارای گواهینامه های زیر می باشد:

1-        گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ( 2013-27001 ISO/IEC:)

2-       گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)

3-       گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (2015-9001ISO: )

4-       گواهینامه سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان(2018-10001ISO: )

5-       گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست ( 2015-14001 ISO:)

6-       گواهینامه سیستم مدیریت سلامت شغلی در محیط کار (2015-45001ISO: )

7-       گواهینامه امنیتی برنامه کاربردی تحت وب (+OWASP ASVS 1A) برای سامانه مدیریت خدمات https://msisp.ir